Stredné Sloven. HRAD - STARÝ HRAD VARÍN

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na žilinu«  » späť na HRADY«STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. ŽILINA)
STREČNO - VARÍN

        »FOTOGALERKA«

Obec Varín je v Žilinskej kotline pri sútoku Varínky s Váhom, 10 km na juhovýchod od Žiliny. Archeolog. lokalita - na okraji obce sa nachádza Hrádok so sídliskom z doby hradištnej. Písomne je obec nepriamo doložená pred 1235, patrila panstvu Varín-Starý hrad. V stredoveku sa vyvíjala ako zemepanské mestečko s rozvinutými remeslami. V obci je pôvodný gotický 
kostol z druhej polovice 13. stor. s hodnotným interiérom. Do katastra obce patrí Starý hrad.
Obec Strečno je vo východnej časti Žilinskej kotliny, na jej styku s Malou Fatrou, 12 km na JV od Žiliny. Na lokalite Strečna našli sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu a slovanské sídlisko z 9. - 11. storočia. 


STARÝ HRAD

Charakteristika:

 Zrúc. hradu, dvíhajúce sa vo výške 475 m n. m. priamo nad Váhom, na jeho pravom brehu, 3 
km od železničnej stanice Strečno, výrazná dominanta Považia.

História:

 Hrad postavili pred 1300 na ochranu starej cesty vedúcej Považím, neďaleko brodu. Patril 
Varínskemu panstvu. Názov Starý hrad dostal až po postavení Strečna, ktoré prevzalo jeho pôvodnú funkciu. 
Najst. časťou hradu bola útočištná veža, ktorá mohla vzniknúť ešte v 13. stor. Hrad patril koncom 13. stor. predkom Balassovcov, Matúšovi Čákovi a 1323 
zvolenskému županovi Dončovi. Neskôr sa dostal do kráľ. rúk. 
V 14. stor., keď sídlil na hrade kráľovský kapitán s posádkou, postavili niektoré obytné a hospodárske budovy. Od 1443 patril Pongrácovcom, ktorí tu bývali až do 16. stor., keď si v 
Krasňanoch postavili pohodlný renes. kaštieľ a nepohodlný hrad opustili. 
Do zač. 18. stor. sídlili na hrade jeho strážcovia. Po ich odchode hrad postupne začal chátrať.

Exteriér:

 Hrad svojím pôdorysom pretiahnutého tvaru sleduje charakter terénu. Na najvyššom bode stojí 
veža, dodnes zachovaná asi do výšky druhého poschodia. Na západ od nej stál poschodový palác, na východ od nej, už v predhradí, boli hosp. budovy, ktoré tvorili súčasť predsunutej obrany hradu. V areáli sa miestami zachovali otvory pôvodných okien a vstupov. Na paláci je vidieť časť gotického arkiera.

Interiér:

Výhľad: 

Zo zrúcaniny je unikátny pohľad na meander Váhu (Domašínsky meander).

Prístup:

Prístup na hrad zo žel. stan. Strečno (SAD) cez miestnu časť Nezbudská Lúčka po červenej 
značke popri trati a Váhu, nakoniec z krátkej dolinky Hradské výstup na hradný vrch, dvíhajúci sa priamo nad Váhom - vyše 1 h..

Okolie:

 Priestor Starého hradu je od 1980 štátnou prirodnou rezerváciou s rozlohou 85,42 ha. Domašínsky meander je od 1978 chrán. prír. výtvorom (80,37 ha). Návštevu Starého hradu môžeme vhodne spojiť s návštevou zrúc. hradu Strečno (po jeho sprístupneni), bližšie pozri Strečno. Od Starého hradu môžeme podniknúť túru k chate na Suchom vrchu v Krívánskej Fatre - červ. zn. 1 3/4 h, náročné, len pre zdatných turistov. 
:: best links :: cestovanie po SLOVENSKU :: my-bookmarks::