Stredné Sloven. KAŠTIEĽ - TEPLIČKA NAD VÁHOM

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na žilinu«  » späť na KAŠTIELE« STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. ŽILINA)
TEPLIČKA NAD VÁHOM, ubytovanie, ubytovňa, penzion, hotel, chata

        »FOTOGALERKA«

Teplička nad Váhom, dnes miestna časť Žiliny na svahoch Kysuckej vrchoviny, 6 km na východ od centra mesta. Pri ceste Žilina-Terchová. Bohaté archeolog. nálezy odkryli sídlisko púchovskej 
kultúry a mohylové násypy z veľkomoravských čias. V listinách sa Teplička prvýkrát spomína 
pred 1235, pod menom Toplucha 1267. Bola súčasťou Varínskeho, neskôr Strečnianskeho panstva, ktorého časť mala v 17. stor. v Tepličke svoje sídlo. Patrila Läwenburgovcom, potom Windischgrätzovcom.

KAŠTIEĽ 

Charakteristika:

Renes. kaštiel, neskôr opravený a doplnený. História: Miestny kaštieľ postavili na konci 16. stor. 
(vých. krídlo). V druhej pol. 17. stor. (za Läwenburgoveov) ho zväčšili o záp. krídlo so štvorhrannými vežami. Dnešná úprava a nevhodné rozdelenie objektu je z 20. stor. Dnes je časť obývaná, časť chátra.

História:

Miestny kaštieľ postavili na konci 16. storočia (vých. krídlo). V druhej polovici 17. storočia (za Läwenburgoveov) ho zväčšili o západné krídlo so štvorhrannými vežami. 
Dnešná úprava a nevhodné rozdelenie objektu je z 20. storočia
Dnes je časť obývaná, časť chátra.

Exteriér:

Pôvodne reprezentačný a monumentálny kaštiel má štvorkridlový pôdorys s ústredným dvorom. 
Najstaršie vých. krídlo je dnes bez strechy, spolygonálnou kaplnkou na juhových. nároži. Na kaplnke sa zachovali lomené okná s kružbami, riešené na spôsob gotických. Na palácovej stavbe, predstavujúcej veľký priestor pôv. asi s rovným stropom, sú čiastočne renes. ostenia okien, lemované sgrafitovou ornamentikou, ktorej časť sňali 1955. Hl.západné priečelie je trinásťosové, na nárožiach s poschodovými vežami.

 

 V strednom plytkom fizalite je polkruhovo ukončený portál, nad ktorým je vzdutá rímsa. Okná sú pozdĺžne s rímsou v parapete i supraporte. Nad oknami prvého poschodia sú ďalšie vetracie otvory, osvetlujúce podkrovie. Široká podstrešná rímsa ukončuje fasády. 
Na nárožných vežiach je kordónová rímsa, oveľa širšia a masívnejšia. Dvor pôvodne obkľučovali
takmer segmentové arkády. Dnes sú arkády zamurované, s novými oknami. Vzhladom na súč.využitie (byty), pozmenili aj pôv. dispozíciu objektu.

Interiér:

V miestnostiach prízemia i poschodia sa miestami zachovali renes. križové klenby alebo 
valené klenby s lunetami, po novodobých úpravách sú v niekt. miestnostiach rovné stropy.

Súč. vynžitie:

V kaštieli sú dnes byty. Neďaleko kaštieľa bude onedlho stáť automobilka KIA.

Prístup:

ŽSR 400 Teplička nad Váhom, SAD zo Žiliny.

Okolie:

Na vyhliadkový vrch Straník (769 m, hradisko) v Kysuckej vrchovine, známy letmi na delta
plánoch - žltá zn. 2 h. V blízkom okolí hrady Strečno a Starý hrad.
:: best links :: cestovanie po SLOVENSKU :: my-bookmarks::