Stredné Sloven. KAŠTIELE - SÚĽOV

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na žilinu«  » späť na KAŠTIELE« STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. BYTČA)
SÚĽOV

        »FOTOGALERKA«

Obec v Súľovských vrchoch v údolí potoka Hradná, 10 km na juh od Bytče. Tvoria ju dve, pôvodne samostatné obce - Hradná, prvýkrát spomínaná v roku 1408 a Súľov, uvádzaný (v listine pochybnej hodnovernosti) v roku 1193 ako Súľov. Obe obce boli osídlené však oveľa skôr, ako to spomínajú písomné pramene.

SÚĽOVSKE KAŠTIELE

Charakteristika:

V oboch lokalitách - v Súľove i v Hradnej - sa zachovali renes. kaštiele, ktoré si postavili pôvodní majitelia. V Hradnej stál prizemný objekt s nárožnými vežami, ktorý postavili okolo 1600. V Súľove sú dva poschodové renes. kaštiele, starší je z konca 16., mladší zo zač. 17. stor. Na oboch sa zachovali renes. architektonické detily (okná, klenby,drevené stropy).

História:

Súľovský hrad (nazývaný aj Roháč) postavili pravdepodobne v prvej tretine 15. stor. Spomína sa pomerne neskoro, až 1470. Patril k malým hrádkom, ktorých funkciou bolo stráženie, ale najmä porovanie cesty. V roku 1550 ho zničil požiar. Následná oprava sledovala zachovanie rozsahu hradu i jeho konštrukcií, vzhľadom na terén ho nebolo možné rozširovať. Ešte 1730 sa na hrade zdržiavalo vojsko. Zemetrasenie 1763 objek ťažko poškodilo, odvtedy už nebol opravený a postupne chátral, až z neho zostalo len niekoIko nízkych múrikov.

Exteriér:

Malý objekt pozostával z horného a dolného hradu. Obe stavby so značným výškovým rozdielom spájalo strmo stúpajúce schodište, vysekané v skalnom podloží. Schody boli pôvodne prekryté, takže pôsobili dojmom tunela. Zo stavieb sa zachovali základy vysekané v skale a nepatrné zvyšky múrov.

Výhľad:

Z hradu čiast. obmedzený výhľad na Turiec a masív Tlstej.

Súč. vynžitie:

Kaštieľ v Hradnej nie je využitý , kaštiele v Súľove sa využívajú ako byty a súčasne ako 
kultúrno-spoločenské zariadenia.

Prístup:

ŽSR Bytča 10 km, SAD Súľov. 

Okolie:

Od rázcestia značk. chodníkov pod hradom možno si zvoliť viacero trás na spoznanie skalniho sveta Súľovských skál, ktoré tvoria štát. prír. rezervácie o rozlohe 543 ha, vyhlásenú už 1929. Hlavným objektom ochrany sú zvláštne skalné útvary treťohomých zlepencov podoby veží, ihiel, stepov. Nájznámejšia je Gotická brána. Pohyb turistov je prípustný len po značk. chodníkoch. Vďačný je prechod k ďalšej zrúc. - Hričovskémuhradu, ktorý je oveľa zachovalejší - od lúky pod Súľovským hradom červ. zn. 2 1/4 h.
:: best links :: cestovanie po SLOVENSKU :: my-bookmarks::