Stredné Sloven.  HRAD - STREČNO

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na žilinu«  » späť na HRADY«STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. ŽILINA)
STREČNO

        »FOTOGALERKA«

Obec Strečno je vo východnej časti Žilinskej kotliny, na jej styku s Malou Fatrou, 12 km na JV od Žiliny. Na lokalite Strečna našli sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu a slovanské sídlisko z 9. - 11. storočia. 
Najstaršia zmienka o obci je z r. 1321, patrila k hradu Strečno. 
Obec i hrad Strečno sa zapísali aj do novodobých dejín za druhej svetovej vojny. Pri obci, pri vyústení Strečnianskej tiesňavy, sa v lete 1944 odohrali ťažké boje povstaleckých jednotiek s hitlerovskými vojskami, v bojoch sa vyznamenali najmä francúzski partizáni. Na juh od obce okolo vrchu Polom, z ktorého hitlerovci vybudovali skalnú pevnosť, sa  v apríli 1945 odohrali najťažšie boje.

Charakteristika:

 Malebná hradná zrúcanina nad obcou na ľavom brehu Váhu, povyše Strečnianskeho prielomu. Spolu so Starým hradom (na druhej strane Váhu 3 km povyše) vytvára ojedinelú dvojicu stredovekých pevností, ktoré ovládali v minulosti horné Považie a dnes tvoria neodmysliteľnú súčasť prírodnej scenérie. Národná kultúrna pamiatka.

História:

 Hrad sa po prvý raz spomína v čase Matúša Čáka ako stredisko väčšieho feudálneho panstva. Vznikol na prelome 13. a 14. storčia pravdepodobne na starom základe. Jeho založenie sa pripisuje Matúšovi Čákovi. Ako kráľovský majetok sa dostal začiatkom 15. storočia do držby kráľovien Barbory a neskôr Alžbety. V r. 1444 - 1469 bol majetkom Pongrácovcov z Liptovského Mikuláša. Potom rýchlo menil majiteľov. Z nich treba spomenúť Jána Korvína, Jána Zápoľského, Mikuláša a Petra Kostkovcov, Dersszewffyovcov. V 17. storočí patril Františkovi Vesselényimu a Lowenburgovcom. Hrad poskytoval v 17. storočí dobrú ochranu Thokolyho povstalcom. Preto cisárske vojská za Leopolda I. vonkajšie opevnenie zbúrali a poškodili aj hradné budovy. Odvtedy stál hrad v ruinách. Konzervačné práce na korunách murív sa uskutočnili na začiatku 20. storočia. Koncom 20 storočia sa uskutočnila konzervácia hradných ruín a statické zabezpečenie hradnej skaly.
Hrad má nepravidelný pôdorys, daný stavebnou činnosťou v priebehu stáročí okolo najstaršieho jadra, ktoré tvorila kamenná hranolová obytná opevnená veža, prístupná mostom a priekopou z južnej strany. Na severnej strane sa nachádzalo štvorhranné nádvorie s palácmi a kaplnkou, vybudované v 15. storočí. K týmto obytným budovám priliehalo na severe predhradie s veľkou, šikmo postavenou vežou, vypínajúcou sa priamo nad riekou na ostrom hrebeni skaly. Vnútornú, obytnú časť hradu rozšírili o nový dvojposchodový palác, vysunutý smerom na východ až na okraj hradného brala, priamo nad Váh. Kostkovci vybudovali pred staršou, gotickou časťou hradu nové renesančné predhradie, ktorého opevnenie spĺňalo požiadavky novej vojenskej techniky. Hrad, v polovici 17. storočia doplnený tromi bastiónmi, ktoré sa zachovali len na dobových vyobrazeniach, sa stal najbezpečnejšou pevnosťou horného Považia. 

Exteriér:

 Hradné zrúcaniny, zvyšky palácov, kaplnky a veží, vklinené do skalného masívu, tvoria celok. Aj z diaľky sú viditeľné okná kaplnky so zvyškami kružieb. Stredoveká cesta, obchádzajúca hradné bralo, vedie návšetvníka k vstupnej bráne a do nádvoria s dominujúcou vežou a konštrukciami hradných palácov až po kaplnku.

Interiér:

Na hradných budovách a palácoch sa zachovali časti konštrukcií po stropoch, klenbách, architektonické články, najmä neskorogotické okná a zvyšky klenbového systému pretínavých rebier v kaplnke. Počas konzervácie uzavreli časť priestorov pre pripravovanú expozíciu stavebného vývoja hradu a jeho tradícií.

Výhľad: 

Z vrcholu hradnej skaly je veľmi pekný výhľad do Strečnianskeho prielomu Váhu so zrúcaninou Starého hradu a Domašínskym meandrom.

Prístup:

Z obce Strečno (SAD), resp. za železnicnej zastávky Strečno v obci Nezbudská Lúčka lávkou cez Váh a ďalej starou hradnou cestou, ktorá odbočuje z červenej značky vedúcej na Polom - 1/2 h.

Okolie:

 Pamätník francúzskych partizánov na vŕšku Zvonica neďaleko obce. Pamätník a prírodné múzeum bojových zbraní a pozícií osloboditeľov pod Polomom na ľavej strane cesty zo Strečna do Žiliny. Cez Strečno a Strečniansky prielom vedie prvá historicko - prírodovedná náučná autocesta v  celkovej dĺžke 4,5 km. Strečno je vhodným východiskom do pohoria Malá Fatra, a to ako do jeho južnej (Lúčanská Fatra), tak aj do severnej (Krivánska Fatra) časti. Návštevu hradu Strečno možno spojiť s návštevou Starého hradu, týčiaceho sa na pravom brehu Váhu, 3 km na SV - červená značka 1 h. Oproti Starému hradu sa rozprestiera Domašínsky meander, najvýznamnejší prírodný výtvor v Národnom parku Malá Fatra; na chránenom území sa nachádzajú zvyšky legendami opradených skál Margita a Besná. 
:: best links :: cestovanie po SLOVENSKU :: my-bookmarks::