Stredné Sloven. HRAD - POVAŽSKÝ

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na žilinu«  » späť na HRADY«STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. POV.BYSTRICA)
POVAŽSKÁ BYSTRICA

        »FOTOGALERKA«

Priemyselné mesto na strednom Považí v Považskom podolí, na styku s Javorníkmi a Súľovskými vrchmi, na brehu Váhu v blízkosti vodnej nádrže Nosice, 31 km na juho-juhozápad od Žiliny. Územie mesta bolo osídlené už v neolite, našli tu sídliská viacerých archeolog. kultúr až po slovanské obdobie. Prvá písomná správa o obci je z 1330. Jej osudy sú spojené s dejinami Považského hradu. V meste je pôvodný gotický kostol zo 14. stor., renes. upravený v prvej tretine 17. stor. a v 18. stor. zbarokizovaný, v ňom hodnotný interiér (vo svätyni pôv. rebrá got. klenby, čiast. zachované aj got. okná s maľbou podľa návrhu Vincenta a Viery Hložníkovcov, ďalej 
renes. epitafy majiteľov Považského hradu - Rafaela Podmanického a Andreja Balassu i ďalšie). Ďalej je tu pôv. renes. budova fary zo 17. stor., neskôr klasicist. upravená a barok. kaplnka sv. Heleny. Na území mesta, v miestnej časti Považské Podhradie, sa nachádza Považský hrad a dva kaštiele a v miestnej časti Orlové kaštieľ.

POVAŽSKÝ HRAD V POVAžSKOM PODHRADÍ

Považské Podhradie, miestna časť Pov. Bystrice 4 km na sever od centra mesta, na pravom brehu Váhu podzrúcaninami hradu, pôvodne obec hradných sluhov.

POVAŽSKÝ HRAD

Charakteristika:

Zrúcanina hradu na strmom vrchu na pravom brehu Váhu, malebná, neodmysliteľná silueta Považia.

História:

Tunajší kráľ. hrad postavíli v druhej pol. 13. stor. na ochranu dôl. považskej cesty. Prvýkrát 
sa spomína 1300 pod menom Bystrický hrad. V roku 1458 ho kráľ Matej daroval Podmanickovcom, z ktorých sa neskôr najznámejšími stali najmä Ján a Rafael. Noví majitelia opravili všetky objekty a hrad rozšírili. 
Veľký požiar 1543 ťažko poškodil jednotlivé stavby. Pri oprave niektoré architektúry prestavali a hrad rozšírili o predhradie. Podmanickovcom patril hrad do vymretia roku 1558. Ďalší majitelia, Balassovci, adaptovali starý palác a vykonali ďalšie opravy ostatných budov. Napriek opravám 1631 opustili nepohodlný hrad a presťahovali sa do nového, renes.kaštieľa pod hradom. R. 1684 obliehalo hrad vojsko cisára Leopolda 1.,keď ho krátko predtým obsadili Thókólyovské vojská. Z obavy, aby sa nestal sídlom povstalcov, ho cisár nechal 1698 zničiť. Tunajšie panstvo po 1895 kúpil barón Popper.

Exteriér:

Najst. časťou hradu bola veža, stojaca na najvyššom bode braJa, a got. palác. Veľké predhradie 
oválneho tvaru obklopoval hradobný múr, ktorý chránili zo severovýchodu dve hranolové veže. Prístupová cesta, vedúca na hrad zo severovýchodu, je v teréne dodnes viditeľná. Vstupnú bránu chránila hranolová veža s barbakanom. Dodnes sa čiast. zachovali múry paláca, veží a opevnenia. Na paláci sú viditeľné otvory okien, miestami so zachovanými renes. rímsami. Z býv. hosp. budov, postavených na nádvorí, sú viditeľné len časti múrov, príp. ich základy. V niekt. priestoroch sú zvyšky renes. klenieb.

Výhľad:

Z hradu je výborný výhľad, najmä na vodnú nádrž Nosice a horské hrebene nad Pov. Bystricou 
(Klapy na pravom, Maníny na ľavom brehu Váhu).

Súč. vynžitie:

zrúcanina

Prístup:

SAD, AUTOM. Z Pov. Pohradia (sem z Pov. Bystrice SAD) žltou zn. a krátkou odbočkou - 1/2 h.

Okolie:

Kaštiele v Považskej Bystrici, Bytča - Súľov,...
:: best links :: cestovanie po SLOVENSKU :: my-bookmarks::