Stredné Sloven. HRAD - LIETAVA

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na žilinu«  » späť na HRADY«STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. ŽILINA)
LIETAVA

        »FOTOGALERKA«

Obec v juhozáp. výbežku Žilinskej kotliny, 12 km na juhozápade od Žiliny. Podľa archeologických nálezov vieme, že tunajšie územie bolo osídlené v eneolite i v dobe bronzovej. Samotná obec jestvovala už 1208 a tvorila súčasť Lietavského panstva. Pred 1332 sa spomínala ako Provincia de Lytva. V obci je gotický kostol zo začiatku 15. storočia, vnútorné zariadenie je z 18. storočia. V chotári obce sa nachádza Lietavský hrad.

LIETAVSKÝ HRAD

Charakteristika:

Pomerne rozsiahle a dosť zachované zrúcaniny hradu na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m. 

História:

Hrad postavili po 1241 pravdepodobne ako administratívne a vojenské centrum. V rokoch 1300 až 1321 sa uvádza v súvislosti s Matúšom Čákom. Koncom 14. storočia patril kráľovi Žigmundavi, 1475-1494 Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal na hrade viaceré stavebné úpravy. Opravil opevnenie 
prvého predhradia a veľkú obytnú vežu, ako aj vstupnú vežovú bránu. 
Začiatkom 16. storočia hrad získal Mikuláš Kostka, ktorého dcéru Barbaru si vzal za manželku 
František Thurzo. Nový majiteľ opevnil ďalšie, druhé predhradie a opravil existujúce budovy; z nich viaceré ukončil oblúčikovou atikou podľa nového výtvarného smeru - renesancie. 
Z 1530 pochádza správa, že na hrade sa zdržiavala početná posádka - 285 žoldnierov, 
ktorí si sami vyrábali aj pušný prach. V roku 1604 sa počet vojakov zmenšil na 12. 
Po smrti Imricha Thurzu (1621) sa tunajšie panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí nejaký čas hrad 
spoločne udržiavali. V roku 1641 v dôsledku majetkových sporov stratili o areál záujem; hrad v prvej polovici 17. stor. patril komposesorátu. Opis hradu z 1698 uvádza, že nie je obývaný a nachádza sa tu len archív; 1760-1770 archív previezli na Oravský hrad. Lietavský hrad 
sa už potom nevyužíval a neudržiaval, a tak postupne chátral. V rokoch 1870-73 tunajšie majetky kúpil barón Popper.

Exteriér:

Jadro hradu tvorila veľká hranolová veža, situovaná čelom k šiji prístupového hrebeňa. Severne 
od nej bolo opevnené nádvorie horného hradu s palácom a ďalšími objektmi. Hradné opevnenie 
sledovalo členitý tvar terénu. Na jeho východnej strane umiestnili gotickú kaplnku. Jadro hradu obklopuje prvé veľké predhradie na severe a západe. Prístupné bolo hranolovou vstupnou vežou s bránou. Na juhovýchod od nej stojí veľká obytná budova s oblým nárožím s kamenným rámovaním a reliéfom erbu. Na severozáp. nároží postavili veľkú okrúhlu baštu a na severovýchode
valcovitú vežu. Na tomto nádvorí sa nachádzali obytné a hosp. budovy. 

Interiér:

Druhé predhradie chránilo areál od severu a západu. Prístupné bolo ďalšou veľkou hranolovou vežou s padacím mostom; jeho bezpečnosť zvyšovala i priekopa. Predhradie spevňovala polygonálna bašta (SZ) a oblá veža (SV). Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, príp. vstupov a architektonických detailov kamenné profilované konzoly býv. arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch býv. kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niekt. múroch zvyšky omietok.

Výhľad: 

 Z hradného vrchu je veľmi dobrý výhľad na okolie.

Prístup:

ŽSR - Žilina 12 km do Liet. Lúčky, SAD.
Z obce Lietava prístup na hrad: od zast. SAD Lietava-majer (1 km na V od centra obce) modrou zn. 1/2 h. 
Ďalšie prístupy po značk. chodníkoch: od J, z obce Lietavská Svinná (sem SAD) zelená zn. 3/4 h (resp. tou istou zel. zn. až z Rajeckých Teplíc 23/4 h)
Od SV z Lietavskej Lúčky, miestnej časti Žiliny (sem zo Ziliny MHD) modrou zn. 1 1/4 h, resp. priamo zo Žiliny (odzast. MHD Váhostav) zel. zn. pozast. SAD Lietava-majer 1 1/2 h a ďalej modrou zn. ďalšiu 1/2 h na hrad, spolu so Ži1iny 2 h.

Okolie:

Od hradu vedie modrá zn. do atraktívnej oblasti Súľovských skál (štát. prír. rez. - bizarné 
skalné mesto s mnohými zaujímavými útvarmi, zrúc.Súľovského hradu - pozri heslo Súľov-Hradná, 
Súľovským vodopádom, mnohými chránenými a zriedkavými druhmi flóry a fauny, medziiným s 
najbohatším náleziskom orchideí v ČSFR) - 3 h. Do kúpeľov Rajecké Teplice (termálne kúpalisko,
pekný park, po okolí osobitne značkované kúpeľné chodníky) - žltou zn. cez peknovýhľadný vrchol i Skalky 778 m 2 1/2 h.

:: best links :: cestovanie po SLOVENSKU :: my-bookmarks::