STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ
ČADCA


»FOTOGALÉRIA«

 

 

 

 

 

 Okres Čadca hraničí s Poľskom a Českom. Pokryté je z 58 % lesmi Kysuckých Beskýd, Javorníkov, Turzovskej a Kysuckej vrchoviny. Nižšie položené časti sa nachádzajú od výšky 350 m n. m. popri údoliach riek Kysuce a Bystrice. Najvyšším vrchom je Veľká Rača – 1236 m.
Okres patril od stredoveku do Trenčianskej stolice, v r. 1923 – 1928 do Považskej župy. Čadca je sídlom okresu od r. 1886; jeho hranice sa viackrát menili pričlenením okresu Kysucké Nové Mesto. Roku 1940 mal okres 53 077 obyvateľov v 13 obciach. V súčasnosti je tu 21 obcí a 2 mestá – Čadca a Turzovka. V okrese žije 92 300 obyvateľov. Najstaršou obcou je Krásno nad Kysucou (1325), ktoré patrilo s veľkou časťou okresu Čadca mestu Žilina. Tieto obce neskôr vlastnili majitelia panstiev Budatín a Strečno. 
Najviac obyvateľov k 31. 12. 1996 mala Čadca – 26 509, Turzovka 7639, Krásno nad Kysucou 6861, Oščadnica 5615 a Skalité 5016. Najmenej obyvateľov (497) mala Dlhá nad Kysucou.
Okres má 45 základných, 12 stredných a 4 špeciálne školy. Cestovný ruch sa sústreďuje v komplexných strediskách Oščadnica-Veľká Rača a Makov, menej v Čadci, Skalitom, Turzovke a Novej Bystrici. Spolu s menšími lyžiarskymi vlekmi v iných obciach poskytujú dostatok možností na lyžovanie, ale i letnú turistiku. Veľmi známe a často vyhľadávané je Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke. V 26 ubytovacích zariadeniach je 1506 postelí.
Kysuce boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť, ktorá zaberá 55 % z plochy okresu. Kultúrnymi pamiatkami sú kostoly v Čadci, Rakovej, Skalitom, Turzovke, Zákopčí, park a kaštieľ v Oščadnici, vidiecka pamiatková zóna v Klokočove. Národnou kultúrnou pamiatkou je lesná železnička v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.
Mesto Čadca vzniklo v 16. storočí a prvý raz sa písomne spomína v r. 1598. Roku 1788 sa Čadca stala zemepanským mestečkom s jarmočným právom a začal sa jej rozvoj. Na konci 19. storočia nastal rozmach priemyslu, vznikla súkenka a píla. Po r. 1945 vznikol závod Tatra s výrobou automobilových dielov, drevospracujúci podnik, výroba vianočnych ozdôb. V Čadci sú viaceré stavebné pamiatky, r. k. barokový kostol z r. 1735 s obrazom od J. B. Klemensa, pamätník SNR na počesť hnutia slovenských dobrovoľníkov v r. 1848 a iné. V meste sídli Kysucké múzeum, knižnica a iné kultúrne inštitúcie. Vybudovaním obytných sídlisk, modernej železničnej stanice a inými aktivitami sa Čadca stala moderným centrom Kysúc.

 

 

 

 

 

 


      Mestský úrad Čadca
         Námestie Slobody 30
         022 27 Čadca

      Telefón: 041/433 23 01 
      Fax: 041/430 22 18 
      E-mail: mestskyuradcadca@stonline.sk 
      Počet obyvateľov: 26951 
      Rozloha: 5678 km2
      1. pís. zmienka: v roku 1565 
      Web: www.mestocadca.sk 

      Informačné centrum 
      telefón: 041/16 186  


ĎALŠIE STRÁNKY:: byliny :: best :: freezi :: my-book :: slovensko ::