STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ
BYTČA


»FOTOGALÉRIA«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okres sa nachádza v západnej časti kraja v oblasti stredného Považia; hraničí s Trenčianskym krajom. Popri údolí Váhu prevažnú časť okresu tvoria pohoria Javorníkov, Súľovských a Strážovských vrchov. Najvyšším vrchom je Kýčera (910 m n. m.).

Územie okresu bolo v stredoveku až do roku 1923 administratívne začlenené do Trenčianskej stolice, v r. 1923 – 1928 do Považskej župy. Bytča bola sídlom okresu od r. 1886 až do r. 1960, keď bol okres pričlenený k Žiline. Jeho hranice sa viackrát zmenili. Roku 1940 tu žilo 31 703 obyvateľov v 23 obciach. Okres Bytča opätovne vznikol v júli 1996 a má v súčasnosti 10 obcí a jedno mesto – Bytču. Obce sa prvýkrát spomínajú v písomných prameňoch z 12. až 15. storočia. Najstaršia zmienka je z r. 1193 o Predmieri.
 K 31. 12. 1996 žilo v okrese 30 206 obyvateľov, najviac v Bytči – 12 156, vo Veľkom Rovnom 4066, v Štiavniku 3964. Ostatné obce majú menej ako 2000 obyvateľov, najmenej (752) má Maršová.
V okrese je 12 základných škôl, gymnázium a špeciálna škola.
Cestovný ruch je najviac rozvinutý pri Súľovských skalách a v Javorníkoch s lyžiarskymi vlekmi na Čerenke, v Petroviciach a vo Veľkom Rovnom. Kapacita 3 ubytovacích zariadení je 170 postelí.
Za chránené územia boli vyhlásené oblasť Kysuce a Strážovské vrchy; Súľovské skaly (543 ha) sú od roku 1929 prírodnou rezerváciou. Kultúrne pamiatky sa nachádzajú v 8 obciach a okrem kostolov sú medzi nimi i dom spisovateľa J. I. Bajzu v Predmieri, kaštiele a kúrie v Hrabovom, Maršovej, Predmieri, Hliníku, Kotešovej, Súľove-Hradnej, zrúcaniny hradu neďaleko tejto obce, pošta v Predmieri. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený zámok s areálom v Bytči, pôvodne stavaný ako vodný hrad.

Centrom okresu už od raného stredoveku je mesto Bytča. I keď tu existovalo dlhšie osídlenie, prvá písomná zmienka je až z r. 1234. Bytča mala mestské práva (1378), podliehala ako zemepanské mestečko majiteľom Bytčianskeho panstva, z nich najznámejší bol rod Turzovcov. Títo prestavali zámok do renesančnej podoby a Bytča sa stala centrom kultúry a vzdelania.
V zámku dnes sídli štátny oblastný archív s cennými stredovekými dokumentmi. Začiatky priemyslu sú z 19. storočia, keď tu okrem staršieho pivovaru vznikla r. 1879 prvá zápalkáreň na Slovensku. Na prelome storočí sa vybudovala tehelňa, výroba nábytku a začal sa rozvíjať drevársky priemysel. Na tieto tradície nadviazali i súčasné priemyselné podniky, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta.


 

 

 

 

 

 

 

 

         
      Mestský úrad Bytča
         Námestie SR 1
         014 38 Bytča

      Telefón: 041/507 39 24 
      Fax: 041/507 39 12 
      E-mail: msubytca@za.psg.sk 
      Počet obyvateľov: 11 550 
      Rozloha: 4319 
      1. pís. zmienka: v roku 1378 
      Web: www.bytca.sk


ĎALŠIE STRÁNKY:: byliny :: best :: freezi :: my-book :: slovensko ::