.: ŽILINA okolie REALITNÉ KANCELÁRIE :.
žilina| zilina@travel-to-zilina.biz |www.my-bookmarks.biz |www.best-links.biz|www.travel-to-slovakia.biz 
 

        OBCE

Okres Žilina sa nachádza v západnej časti kraja a má rozlohu 815 km2. Tvoria ho údolia riek Váhu, Rajčanky, Kysuce a Varínky. 


Známe a často navštevované sú historicko-kultúrne pamiatky, hrady Strečno, Starý hrad a Lietava, turisticky atraktívne pohorie Malá Fatra, termálne kúpaliská v Rajci, Rajeckých Tepliciach, Stráňavách a iné. V zime sa využíva 53 lyžiarskych vlekov v centrách zimných športov Vrátnej doline, Rajeckej Lesnej, Čičmanoch a inde. Pre cestovný ruch sú dôležité folklórne slávnosti v Terchovej, ale i ojedinelá ľudová architektúra v Čičmanoch, drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, ako aj drotárska expozícia Považského múzea v Budatínskom zámku – svetový unikát. V okrese je národný park Malá Fatra (8200 ha), 16 prírodných rezervácií, 7 chránených parkov a záhrad a 6 prírodných výtvorov. Okres má 1 národnú kultúrnu pamiatku – hrad Strečno, kultúrne pamiatky hrad Lietava, Starý hrad, zámok v Budatíne, 15 kostolov, kaštiele v Krasňanoch, Gbeľanoch a Tepličke a iné.  V Žiline pôsobí Turisticko-informačná kancelária Selinan. Rajec je popri Žiline ďalším významným mestom v okrese. Prvá písomná zmienka o ňom je z r. 1193. Obec sa stala obchodno-remeselným centrom Rajeckej doliny a mala mestské práva už v r. 1397. Mesto patrilo majiteľom blízkeho hradu Lietava, pri Rajci bol tiež dnes už zaniknutý hrad. Rozvoj mesta nastal až po vybudovaní železnice v r. 1899, priemysel okrem výroby kobercov v súkenke spracovával drevo, neskôr vznikol i stavebný priemysel. Rajec má vlastné múzeum, kultúrne stredisko, námestie tvorí pamiatkovú zónu so zachovanou stredovekou radnicou.
Rajecké Teplice sa spomínajú prvý raz ako osada v r. 1376. Už v stredoveku tu boli kúpele.  V tamojších kúpeľoch a v liečebni Kunerad (je na predaj) sa liečia choroby pohybových ústrojov a niektoré nervové ochorenia.

          REALITNÉ KANCELÁRIE

zoznam miest a obcí okresu Žilina
Žilina |Babkov Belá | Bitarová | Brezany | Čičmany | Divina | Divinka | Dlhé pole | Dolná Tižina | Dolný Hričov | Ďurčiná | Fačkov | Gbeľany | Horný Hričov | Hôrky | Hričovské Podhradie | Jasenové | Kamenná Poruba | Kľače | Konská | Kotrčina Lúčka | Krasňany | Kunerad | Lietava | Lietavská Lúčka | Lietavská Svinná | Lutiše | Lysica | Malá Čierna | Mojš
Nededza | Nezbudská Lúčka | Ovčiarsko | Paština Závada | Podhorie | Porúbka | RajecRajecká Lesná | Rajecké Teplice | Rosina | Stránske | Stráňavy | Stráža | Strečno | Svederník | Šuja | Teplička nad Váhom | Terchová | Turie | Varín | Veľká Čierna | Višňové | Zbyňov  
 

          obrázky ERBOV miest a obcí okresu Žilina  ::

Od stredoveku bol okres Žilina časťou Trenčianskej stolice a župy a tvoril jednu z jej 4 administratívnych častí, pričom pôvodný rozsah Žilinského okresu bol väčší a zasahoval i na Kysuce. V rokoch 1923 – 1928 bol časťou Považskej župy. Roku 1970 v okrese bolo 68 obcí a 154 445 obyvateľov, v súčasnosti má 50 obcí a 3 mestá – Žilinu, Rajec a Rajecké Teplice.
 V Žiline k 31. 12. 1996 žilo 156 145 obyvateľov. 
Po Žiline má najviac obyvateľov Rajec (6446), Terchová (4124), Teplička nad Váhom (3287), Varín (3267) a Belá (3062). Najmenej ich žije v Čičmanoch (268). Väčšina obcí sa písomne spomína v 13. a 14. storočí, Rajec už r. 1193.

Hospodárstvo v okrese má rovnomernú štruktúru so zastúpením všetkých odvetví. Priemyselná výroba je zameraná na strojárstvo, výrobu elektrotechnických prístrojov a energetiku, chemickú výrobu, spracovanie celulózy ,, dreva , automobilovú výrobu KIA), textilnú výrobu  a iné. Celkove v okrese pôsobí 334 priemyselných subjektov. 
Stavebnícke podniky majú celoslovenskú pôsobnosť. 
V poľnohospodárstve pôsobí 40 organizácií, ktoré hospodária na 30 200 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho orná má 12 576 ha. V okrese je viac ako 11 000 podnikateľských subjektov, z toho 8 000 živnostníkov. 
V Žiline sídli množstvo bánk, ich pobočky sú vo viacerých obciach . V okrese pôsobí 59 základných, 29 stredných, 7 špeciálnych škôl a Žilinská univerzita.

Ak máte vlastné skúsenosti, tak mi napíšte na zilina@travel -to-zilina.biz, vaše poznatky rada zverejním.

 


 erb mesta: