STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ
ŽILINA ubytovanie, hotel, penzion, chata, dom, byt, pozemok

»FOTOGALÉRIA«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žilina sa nachádza v západnej časti kraja a má rozlohu 815 km2. Tvoria ho údolia riek Váhu, Rajčanky, Kysuce a Varínky.
Podstatnú časť okresu zaberá Žilinská pahorkatina s nadm. výškou 320–550 metrov, obklopená pohorím Malej Fatry, Javorníkmi, Kysuckou vrchovinou a Strážovskými vrchmi. Najvyšším vrchom je Veľký Fatranský Kriváň – 1709 m n. m.
Od stredoveku bol okres Žilina časťou Trenčianskej stolice a župy a tvoril jednu z jej 4 administratívnych častí, pričom pôvodný rozsah Žilinského okresu bol väčší a zasahoval i na Kysuce. R. 1923 – 1928 bol časťou Považskej župy. Roku 1970 v okrese bolo 68 obcí a 154 445 obyvateľov, v súčasnosti má 50 obcí a 3 mestá – Žilinu, Rajec a Rajecké Teplice; 31. 12. 1996 tu žilo 156 145 obyvateľov. Po Žiline má najviac obyvateľov Rajec (6446), Terchová (4124), Teplička nad Váhom (3287), Varín (3267) a Belá (3062). Najmenej ich žije v Čičmanoch (268). Väčšina obcí sa písomne spomína v 13. a 14. storočí, Rajec už r. 1193.
Hospodárstvo v okrese má rovnomernú štruktúru so zastúpením všetkých odvetví. Priemyselná výroba je zameraná na strojárstvo – ZVL Žilina, výrobu elektrotechnických prístrojov a energetiku – Slovenské energetické závody a Elektrovod Žilina, chemickú výrobu – PCHZ Žilina, spracovanie celulózy – P.T. Žilina, dreva – Drevoindustria Žilina, Rezbár Rajec, automobilovú výrobu – Slovavia Žilina, textilnú výrobu – Slovena a Makyta Žilina, Korasan Rajec a iné. Celkove v okrese pôsobí 334 priemyselných subjektov. V stavebníctve sú najvýznamnejšími podnikmi Váhostav, Doprastav a iné – spolu 261 subjektov. V poľnohospodárstve pôsobí 40 organizácií, ktoré hospodária na 30 200 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho orná má 12 576 ha. V okrese je 11 653 podnikateľských subjektov, z toho 8291 živnostníkov. V Žiline sídli 18 bánk, ich pobočky sú vo viacerých obciach a Poštová banka má pobočku na každej pošte. V okrese pôsobí 59 základných, 29 stredných, 7 špeciálnych škôl a Žilinská univerzita.

Známe a často navštevované sú historicko-kultúrne pamiatky, hrady Strečno, Starý hrad a Lietava, turisticky atraktívne pohorie Malá Fatra, termálne kúpaliská v Rajci, Rajeckých Tepliciach, Stráňavách a iné. V zime sa využíva 53 lyžiarskych vlekov v centrách zimných športov Vrátnej doline, Rajeckej Lesnej, Čičmanoch a inde. Pre cestovný ruch sú dôležité folklórne slávnosti v Terchovej, ale i ojedinelá ľudová architektúra v Čičmanoch, drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, ako aj drotárska expozícia Považského múzea v Budatínskom zámku – svetový unikát. V okrese je národný park Malá Fatra (8200 ha), 16 prírodných rezervácií, 7 chránených parkov a záhrad a 6 prírodných výtvorov. Okres má 1 národnú kultúrnu pamiatku – hrad Strečno, kultúrne pamiatky hrad Lietava, Starý hrad, zámok v Budatíne, 15 kostolov, kaštiele v Krasňanoch, Gbeľanoch a Tepličke a iné. Návštevníci nájdu ubytovanie v 96 ubytovacích zariadeniach so 4238 posteľami. V Žiline pôsobí Turisticko-informačná kancelária Selinan. Rajec je popri Žiline ďalším významným mestom v okrese. Prvá písomná zmienka o ňom je z r. 1193. Obec sa stala obchodno-remeselným centrom Rajeckej doliny a mala mestské práva už v r. 1397. Mesto patrilo majiteľom blízkeho hradu Lietava, pri Rajci bol tiež dnes už zaniknutý hrad. Rozvoj mesta nastal až po vybudovaní železnice v r. 1899, priemysel okrem výroby kobercov v súkenke spracovával drevo, neskôr vznikol i stavebný priemysel. Rajec má vlastné múzeum, kultúrne stredisko, námestie tvorí pamiatkovú zónu so zachovanou stredovekou radnicou.
Rajecké Teplice sa spomínajú prvý raz ako osada v r. 1376. Už v stredoveku tu boli kúpele. Dnes žije v meste viac ako 2600 obyvateľov. V tamojších kúpeľoch a v liečebni Kunerad sa liečia choroby pohybových ústrojov a niektoré nervové ochorenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Počet obyvateľov: 156 409
         Rozloha: 
815 km2
         Mestský úrad: 
         Telefón: