žilina| žilina a okolie| žilina a turistika | žilina a história | žilina a kultúra |
 

        ŽILINSKÝ KRAJ

Žilina patrí medzi najvýznamnejšie mestá v Slovenskej republike, bola a stále je centrom severozápadného Slovenska. Toto svoje postavenie získala vďaka geografickým podmienkam, ale i historickým vývinom. 
     Mesto leží v kotline na sútoku troch riek : Váhu, Kysuce a Rajčanky, Žilina je križovatkou medzinárodných cestných trás E 50 a E 75, spájajúcich sever Európy s juhom a východ so západom, a predovšetkým je dôležitým železničným uzlom. 

Žilinský kraj sa nachádza v severozápadnej časti Slovenskej republiky. 
Je krajom prírodných krás, kultúrnych pamiatok, kraj s rozvinutým priemyslom, ale i poľnohospodárstvom, kraj rozsiahlych lesov, veľkých riek a priehrad. Kraj, v ktorom sa snúbia ľudové obyčaje, folklór a ľudová architektúra s modernou výstavbou, dopravou, energetikou a ďalšími výdobytkami technického pokroku. Je to kraj Jánošíkových tradícií, drevených kostolov, skanzenov a folklórnych festivalov, ale i kraj národných dejateľov, významných osobností kultúrneho a spoločenského života, budovateľov priehrad, elektrární, diaľnic, výrobcov televízorov, motorov, telefónov, valivých ložísk, kraj, kde sa stretávajú cestné, železničné i letecké dopravné tepny Európy. Obyvateľom tohto kraja sú dosiaľ vlastné tradičné vlastnosti Slovákov – skromnosť, pohostinnosť, ale i pracovitosť, ktorou odjakživa prekonávali nepriaznivé klimatické podmienky a nedostatok úrodnej pôdy. Vďaka svojim vlastnostiam a schopnostiam sa však dokázali prispôsobiť aj novým podmienkam vedecko-technickej revolúcie a ponovembrového vývoja. Aj preto v súčasnosti zaznamenávame všestranný rozvoj Žilinského kraja, ktorý patrí medzi najvyspelejšie na Slovensku.

ŽILINSKÝ KRAJ ::   
                                rozloha :: 6788 km2
                                hranice :: s Poľskou a Českou republikou
                                11 okresov, 
                                315 obcí, 18 z nich získalo štatút mesta. 
                                692 434 obyvateľov (k 31. 12. 2001), t.j. 12,9 % v rámci Slovenska. 
                                   (z toho je 97,5 % Slovákov, 0,9 % Čechov, 0,4 % Rómov) 
                                najzaľudnenejší okres Žilina
                                najmenej zaľudnený okres Turčianske Teplice 
                                najväčšie mesto Žilina
                                najmenšie mesto Rajecké Teplice.
                                   (v mestách kraja žije 51,3 % obyvateľov) 

Nížinné kotliny popri riekach Váh, Orava, Turiec, Kysuca a iných ležia v nadmorskej výške nad 300 m a sú uzavreté pahorkatinami a pohoriami, z ktorých najvýznamnejšie sú Západné Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra a Malá Fatra, Beskydy, Strážovské vrchy a Javorníky. Najvyšším vrchom je Bystrá – 2248 m n. m. Má mierne teplé až chladné vlhké podnebie s najnižšími teplotami na Slovensku nameranými v Oravskej Polhore. 
Lesy sa rozkladajú na 362 185 ha (54 % z rozlohy kraja), poľnohospodárska pôda zaberá 250 880 ha (37 %), z toho orná pôda iba 71 701 ha (28 %).

   | Žilina | Bytča | Čadca | Dolný Kubín | Kysucké Nové Mesto | Liptovký Mikuláš
                Martin
| Námestovo | Ružomberok | Turčianske Teplice | Tvrdošín

  REALITNÉ KANCELÁRIE v Žiline

 Krajský úrad v Žiline
     Janka Kráľa č. 4
     010 40 Žilina

         

Ak máte vlastné skúsenosti, tak mi napíšte na zilina@travel -to-zilina.biz, vaše poznatky rada zverejním.

 


Krajský úrad v Žiline
Janka Kráľa č. 4
010 40 Žilina