žilina| žilina a okolie| žilina a turistika | žilina a história | žilina a kultúra |
 
        JASKYNE

.:  :.VÁPENCOVÉ JASKYNE
Veľkolepé jaskyne vyzdobené obrovskými stalagmitmi a stalaktitmi patria k známym divom vápencového podzemia. Vznikli vďaka rozpustnosti uhličitanu vápenatého v mierne kyslej dažďovej vode. Okrem jaskýň vznikol vo vápencoch rozpustných vo vode celý rad tvarov, ktoré sa súhrnne nazývajú kras.

Stalaktity
Stalaktity vznikajú v jaskyniach z podzemnej vody, ktorá obsahuje rozpustený uhličitan vápenatý a odkvapkáva zo stropu. Po odparení vody zostáva tenučká vrstvička uhličitanu vápenatého. Stalaktity rastú zo stropu smerom nadol a zväčšujú sa každoročne len o niekoľko milimetrov. Najdlhšie stalaktity môžu byťdlhé niuekoľko metrov. Na miestach, kde je prívod vody sezónny, majú stalaktity ročné prírastkové kruhy podobné letokruhom stromov.

Stalagmity
Stalagmity vyrastajú z podlahy jaskýň, z miest, na ktoré dopadá kvapkajúca voda zo tropu alebo zo stalaktitov, po odparení vody obsahujúcej rozpustený uhličitan vápenatý, Staktity a stalagmity môžu zrásť a vytvárať piliere. Tie sa niekedy označujú ako organové píšťaly alebo visiace záclony.

Vnútro stalaktitu
V rozrezanom stalaktite vidíme rôznofarebné pásy. Odlišé farby ukazujú, že sa stalaktit tvoril v rôznych obdobiach z rôzne znečisteného uhlićitanu vápenatého. Najčistejšie časti sú najbelšie.

Na vápencových územiach sa z kalcitu vyzrážaného z horúcich prameňov tvoria krásne travertínové terasy. Travertín sa ťaží ako dekoratívny stavebný kameň.

Vápencová krajina
Dážďová voda rozpúšťa vápenec, a vytvára pritom hlboké a úzke jarky, ktoré sa označujú ako škrapy. Voda postupne preniká puklinami do podzemia a vymieľachodby. Hoci je povrch suchý, tečúca voda rozpúšťa horninu na miestach styku škráp a vznikajú závrty. Podzemné toky, pretekajúce jaskynnými priestormi, vytvárajú aj podzemné jazerá. Rozpustený uhličitan vápenatý buduje na niektorých miestach stalaktity a stalagmity.

Penovec
Penovce sa zrážajú z vody na územiach s nízkym úhrnom zrážok. V oblastiach z vápenatou vodou môže niektoré objekty pokryť vytvárajúco sa penovec.


stránky mesta:
www.zilina.sk
www.zilina.net
www.mesto.sk/za

mailto:zilina@travel-to-zilina.biz
www.travel-to-slovakia.biz
www.best-links.biz
www.my-bookmarks.biz