žilina| žilina a okolie| žilina a turistika | žilina a história | žilina a kultúra |
 

        Geologické okolie Žiliny

                                         Geologické okolie Žiliny

     Podľa minerálov a hornín , ktoré sa nachádzajú v Žiline a okolí vieme usúdiť aký bol geologický vývoj Žiliny a okolia.

V prahorách a starohorách ( pred 4.6 mld. rokov) :
V Európe : Vývoj a rozčlenenie zemskej kôry. Vznikla najstaršia časť - Baltický štít, ukrajinský štít a podklad Ruskej tabule (vznikali premenené horniny).
U nás : Územie Slovenska patrilo ku prakontinentu – Pangaey .V prvohorách ( pred 590 mil. rokov ) :
V Európe : Prebiehalo kaledónske a variské vrásnenie. K jadru Európy sa pripojili mladšie časti : časť Škandinávie a Anglicka , územie Nemecka a Čiech (vznikali úlomkovité usadené horniny).
U nás : Na našom území bolo more, ktoré zanechalo usadené horniny. Po sopečnej činnosti tu zostali sopečné horniny. Tiež vznikali rudné ložiská. Po skončení vrásnenia tu bola súš . Vznikali jadrové pásma = žula. V karbóne sa vyskytovali močiare a v perme bola púšť.

V druhohorách (pred 250 mil. rokov ) :
V Európe : Koncom druhohôr sa začalo alpínske vrásnenie (vyvolané nárazom časti Gondwany na Lauráziu). Pripojila sa najmladšia oblasť = alpínska. Vznikali vápence, ílovité bridlice a pieskovce.
U nás : Začiatkom tu bola púšť , neskôr sa zaplavila morom a vznikali vápence a dolomity. Na konci začalo alpínske vrásnenie a more ustúpilo na sever = prevládala súš .

V treťohorách ( pred 65 mil. rokov ) :
V Európe : Pokračovalo alpínske vrásnenie, vznikali úlomkovité usadené horniny . Teplotné výkyvy.
U nás : More zo severu postupne zaplavovalo súš . Usadzovali sa pieskovce a ílovce = tvorili sa flyšové pásma , vytvárali sa napríklad pohoria Tatry , Malá Fatra , Malé Karpaty . Do kotlín zasahovalo more , tiež vzniklo hnedé uhlie. Vznikli aj sopečné pohoria.

Žilina je súčasťou Slovenska. Slovensko patrí do oblasti vzniknutej v druhohorách a treťohorách čiže do alpínskej oblasti . Slovensko sa skladá z viacerých oblastí = pásiem.

Do Žiliny a okolia patria : flyšové pásmo = Kysuce, bradlové pásmo= považie , pásmo tvorené starotreťohornými usadeninami= Žilina a najbližšie okolie a pásmo tvorené jadrovými pohoriami =Malá Fatra , Veľká Fatra , Kysucká vrchovina . Z toho vyplýva, že tu nájdeme pieskovce a ílovce, vápence (skameneliny - amonity a belemnity), žuly a premenené horniny (fylity , svory , ruly) .

Niektoré z týchto hornín sa ťažia . Napríklad v Lietavskej Lúčke (asi 5 km od Žiliny) sa ťaží vápenec na vrchu Polom a spracúva sa na cement . Vo Varíne (10 km od Žiliny) sa takisto ťaží vápenec no spracúva sa na vápno. V Strečne (12 km od Žiliny) sa ťaží štrk.

Prírodné a umelé spoločenstvá organizmov :
Medzi prírodné organiz. spoločenstvá patria : vrchy (Malá Fatra , Kysucká Vrchovina...), skaly (Súľovské Skaly ), lúky, malé riečky a potoky a tak ďalej.
Medzi umelé (vytvorené človekom) organiz. spoločenstvá patrí napr.: Hričovská vodná nádrž, vodná nádrž na Váh, rieky ...

Horninové zloženie a prírodné organizmy : vrchy okolo Žiliny majú jadrový pôvod (Malá Fatra), alebo flyšový pôvod (Kysucká vrchovina) .
Horninové zloženie a umelé organizmy : vďaka ním sa premiestňujú a neskôr ukladajú horniny.

Rastliny v Žiline a okolí : tipickými rastlinami tu sú duby, smreky a iné druhy stromov . Z kvetov to sú púpava a v okolí napríklad žeruška alpínska, lomikameň okrúhlolistý, ostrevka tatranská, arabka hornungova...
Živočíchy v Žiline a okolí : motýle, chrobáky, vtáky napríklad bažanty, orly, hmyz , cicavce napríklad zajace, srny ...

Chránené a vzácne druhy rastlín : V Malej Fatre :kozinec južný, kozinec nórsky, nevädzovka rôznofarebná, plesnivec alpínsky ...
Chránené a vzácne druhy živočíchov : V Malej Fatre: medveď hnedý, rys ostrovid, 1000 druhov chrobákov, orol skalný, sokol myšiar...

V štvrťohorách ( pred 2 mil. rokov ) :
V Európe : Nastala doba ľadová = ochladenie . Vznikali riečne nánosy- štrky a piesky. Tiež vznikli viate piesky a spraše .Tvorila sa pôda.
U nás : Striedali sa chladnejšie a teplejšie doby . V Tatrách, Nízkych Tatrách, v Malej Fatre a na Babej hore sa tvorili horské ľadovce . Vietor ukladal spraše a viate piesky . Tvorili sa jaskyne .

Geologické procesy :
Rieka Váh tadialto tiekla už veľmi – veľmi dávno a bola dôležitím činiteľom pri usadzovaní hornín tak isto činnosť vetra pomohla pri usadzovaní hornín .

Chránené objekty neživej prírody
Žilina a okolie má veľmi peknú neživú prírodu veľmi známe sú Súľovské skaly. Je to jedinečný súbor povrchových útvarov – skalných stĺpov , veží , skalných brán , okien . Predstavuje jedno z najvzácnejších prírodných skalných miest na Slovensku.Tiež Skalný útvar Mních vo Vrátnej doline a Malá Fatra patria k najkrajším miestam Slovenska.


stránky mesta:
www.zilina.sk
www.zilina.net
www.mesto.sk/za

mailto:zilina@travel-to-zilina.biz
www.travel-to-slovakia.biz
www.best-links.biz
www.my-bookmarks.biz