žilina| žilina a okolie | žilina a turistika | kraj žilina | žilina vo foto |

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ŽILINA


Turisticky významné mesto na severozápadnom Slovensku, v údolí rieky Váh, na križovatke dávnych ciest, obklopené vencom hôr. 

     Žilina má veľmi bohatú históriu. Najstaršia písomná zmienka o nej je z roku 1208, i keď slovenská osada tu existovala nepochybne už pred 13. stor. Žilina je prvým mestom na Slovensku, v ktorom mali v správnych mestských orgánoch zastúpenie Slováci a privilégiom Ľudovíta I. z 1381 sa priamo nariaďovalo paritné zastúpenie Slovákov a Nemcov  v mestskej rade, týmto dokumentom je listina Privilegium pro Slavis . 

     Známa je aj tzv. Žilinská kniha z roku 1378 a jej preklad z roku 1473, naša najstaršia právna pamiatka - súbor mestských právnych zvyklostí, ktorými sa riadili mestá na severozápadnom Slovensku.  V nasledujúcich storočiach bola Žilina dôležitým strediskom remeselnej výroby a vzdelávania.

     Dôležitým činiteľom pre rozvoj mesta bolo vybudovanie železničných tratí koncom 19. storočia a s tým súvisiaci rozvoj priemyslu. Významnou udalosťou v dejinách slovenského národa bolo vyhlásenie autonómie Slovenska v roku 1938 Jánom Tissom, ktoré sa udialo z balkóna budovy dnešného gymnázia. Od roku 1996 je Žilina krajským mestom.

     Staré jadro mesta je mestna pamiatková rezervácia (mešt., prevažne renes. domy na námestí s typickými podlubiami, postavené na pôvodne got. parcelách, pôvodný gotický kostol sv. Trojice, neskôr opevnený, barokové kostoly s kláštormi rádov františkánov a jezuitov. 

     Dnes má Žilina takmer 100 000 obyvateľov. Sídli tu množstvo významných podnikov textilného, chemického, drevospracujúceho, papierenského, strojárenského i potravinárskeho priemyslu, významné stavebné firmy. 

     Žilina je dôležitým strediskom vzdelávania a kultúry. V meste sídli Žilinská univerzita so zameraním na dopravné činnosti, Považské múzeum s jedinečnou drotárskou expozíciou, Považská galéria umenia, pôsobí tu Štátny komorný orchester. V posledných rokoch sa mesto búrlivo rozvíja. Rekonštruovaná bola pešia zóna, mesto si buduje ekologickú trolejbusovú dobravu. Priamo v meste bolo vybudované Vodné dielo Žilina, ktoré bude veľkým prínosom pre energetiku, protipovodňovú ochranu a možnosti rekreácie. V meste sa v súčasnosti veľkoryso rieši dopravná situácia výstavbou nových komunikácií. V blízkej budúcnosti bude pri Žiline križovatka významných európskych diaľničných ťahov. 

     Do chotára Žiliny patrí aj zámok v Budatíne, kaštiele v Tepličke nad Váhom, v Gbeľanoch, v Krasňanoch, v Divinke a v Kunerade. Žilina je známa aj vďaka dedinke Terchová vo Vrátnej doline.

www.sme.sk

stránky mesta:
www.zilina.sk
www.zilina.net
www.mesto.sk/za
www.mestozilina.sk

mail to:
zilinatravel-to-zilina.biz

www-cestovanie slovakia
www.best
www.my-boook